- Geometrické plány

- Vytyčování hranic pozemků

- Mapové podklady pro projektování staveb v digitálním tvaru - polohopis, výškopis, průběh inženýrských sítí

- Technické mapy měst, zaměřování uličních čar jako podklad pro správce sítí

- Geodetické práce pro pozemkové úpravy

- Geodetická činnost při přípravě a realizaci staveb