Zemědělské poradenství a programy podpor EU

Registrační číslo Mze 149/97

__________________________________________________________________________________________________________

 

Projekty předstrukturálních a strukturálních fondů na rozvoj infrastruktury a životního prostředí

akreditace k přípravě projektů

 

 

Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

 

 

Ekologické zemědělství